No.8044939

ワタシハ ジヤガイモ(村山籌子)

タグ
引用元
 1. No.1
  ワタシハ ジヤガイモ
  watasiha jagaimo
 2. No.2
  村山 籌子
  murayama kazuko
 3. No.3
  ワタシハ ジヤガイモ、
  watasiha jiyagaimo,
 4. No.4
  ジヤガイモニ シルクハツトハ
  jiyagaimoni sirukuhatutoha
 5. No.5
  ドウデスカ。
  doudesuka.
 6. No.6
  ワタシハ ジヤガイモ、
  watasiha jiyagaimo,
 7. No.7
  ジヤガイモニ 長イステツキ
  jiyagaimoni nagaisutetuki
 8. No.8
  ドウデスカ。
  doudesuka.
 9. No.9
  ワタシハ ジヤガイモ、
  watasiha jiyagaimo,
 10. No.10
  ジヤガイモニ 毛糸ノカタカケ
  jiyagaimoni keitonokatakake
 11. No.11
  ドウデスカ。
  doudesuka.
 12. No.12
  ワタシハ ジヤガイモ、
  watasiha jiyagaimo,
 13. No.13
  ジヤガイモニ 十文ノオクツハ
  jiyagaimoni tomonnnookutuha
 14. No.14
  ドウデスカ。
  doudesuka.
 15. No.15
  ワタシハ ジヤガイモ、
  watasiha jiyagaimo,
 16. No.16
  ジヤガイモガ、マチヲアルイテモ
  jiyagaimoga,matiwoaruitemo
 17. No.17
  イイデスカ。
  iidesuka.