No.8051124

海(小川未明)

タグ
引用元
 1. No.1
  umi
 2. No.2
  小川 未明
  ogawa mimei
 3. No.3
  umi
 4. No.4
  umi
 5. No.5
  黒い
  kuroi
 6. No.6
  黒い旗のように
  kuroihatanoyouni
 7. No.7
  黒い
  kuroi
 8. No.8
  umi
 9. No.9
  umi
 10. No.10
  海が鳴る
  umigaunaru
 11. No.11
  黒い旗振るように
  kuroihatahuruyouni
 12. No.12
  黒いふろしき振るように
  kuroihurosikihuruyouni
 13. No.13
  海が鳴る
  umiganaru
 14. No.14
  umi
 15. No.15
  umi
 16. No.16
  黒い
  kuroi
 17. No.17
  晩のように黒い
  bannnoyounikuroi
 18. No.18
  墨のように黒い
  suminoyounikuroi